End of line (viết tắt EOL) – là một thuật ngữ được sử dụng đối với sản phẩm được cung cấp cho khách hàng,  thuật ngữ này hay bắt gặp trong vòng đời của tất cả sản phẩm, khi mà sản phẩm / model đó sắp không còn kinh doanh nữa (Kết thúc vòng đời sản phẩm) => khi ấy được gọi là sản phẩm EOL, những sản phẩm này được chương trình khuyến mãi giá tốt để bán càng hết nhanh càng tốt.

Loading...